Risk of sepsis and pneumonia in patients initiated on SGLT2 inhibitors and DPP-4 inhibitors

Publication date: Available online 23 June 2022

Source: Diabetes & Metabolism

Author(s): Mei-zhen Wu, Chanchal Chandramouli, Pui-Fai Wong, Yap-Hang Chan, Hang-Long Li, Si-Yeung Yu, Yi-Kei Tse, Qing-wen Ren, Shuk-Yin Yu, Hung-Fat Tse, Carolyn S.P. Lam, Kai-Hang Yiu